หน้าหลักเกี่ยวกับเราพันธมิตรติดต่อช่วยเหลือ
State of the World''s Forests: CD-ROM collection 1995-2005
www.gms-ain.org อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง >>ผู้เขียน: >>จาก:
[ขนาด:ใหญ่กลางเล็ก][พิมพ์][ปิด]

FAO has published State of the World''s Forests - the Organization''s flagship publication presenting the latest information on major policy and institutional developments and key issues concerning the forest sector - every other year since 1995. In coordination with the publication of State of the World''s Forests 2005, FAO has released a CD-ROM containing the entire collection of the report since its first edition.

It contains all six issues of the publication in Arabic, Chinese, English, French and Spanish. This unique resource provides a ready overview of the situation and development of forest resources over the past decade.

Copyright © 2007 GMS - AIN.ORG , Support by ADB