หน้าหลักเกี่ยวกับเราพันธมิตรติดต่อช่วยเหลือ
Viet Nam targets 43 percent forest coverage in 2010
www.gms-ain.org อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง >>ผู้เขียน: >>จาก:
[ขนาด:ใหญ่กลางเล็ก][พิมพ์][ปิด]
Viet Nam targets to increase its forest coverage up to 43 percent in 2010 under the 5 million hectare reforestation programme with the aim of mitigating the consequences of natural disasters, thus protecting the countryกฏs socio-economic achievements.
The country recorded 37.3 percent forest coverage in 2004 thanks to the implementation of national forestry development programmes under Prime Ministerial Decisions 327, 556 and 661, which aimed to rehabilitate degraded forest lands, scale up afforestation activities and improve forest management.
However, according to biologists, increasing deforestation and forest separation in recent years have resulted in the decline of forestsกฏ bio-diversity, soil depletion and the desertification process in many provinces, especially in lowland areas.
Copyright © 2007 GMS - AIN.ORG , Support by ADB