หน้าหลักเกี่ยวกับเราพันธมิตรติดต่อช่วยเหลือ
รถแทรกเตอร์ 4 ล้อ
www.gms-ain.org อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง >>ผู้เขียน: >>จาก:
[ขนาด:ใหญ่กลางเล็ก][พิมพ์][ปิด]

ในพื้นที่นาขนาดใหญ่ต้องใช้รถแทรกเตอร์ขนาดใหญ่ ที่มีเครื่องยนต์ขนาด 50 แรงม้าขึ้นไป โดยพ่วงลากเครื่องมือเตรียมดินชนิดผาล (disc tiller ) ขนาด 26 นิ้ว ชนิด 6 C 7 ใบ จะทำงานได้รวดเร็วความสามารถในการทำงานประมาณ 40 ไร่ต่อวัน ใช้ในการทำนาหว่านสำรวย หลังจากไถเตรียมดิน เกษตรกรจะหว่านข้าวแห้งแล้วคราดกลบรอฝน สำหรับการทำนาน้ำตรม เครื่องมือแบบจอบหมุนจะใช้แทนผาลพ่วงย่อยดินในพื้นนาที่มีน้ำขัง

Copyright © 2007 GMS - AIN.ORG , Support by ADB