หน้าหลักเกี่ยวกับเราพันธมิตรติดต่อช่วยเหลือ
ขลุบหมุนติดรถแทรกเตอร์ขนาดเล็ก
www.gms-ain.org อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง >>ผู้เขียน: >>จาก:
[ขนาด:ใหญ่กลางเล็ก][พิมพ์][ปิด]

ประเทศไทยมีพื้นที่นาข้าวชลประทานราว 8 ล้านไร่ ซึ่งเกษตรกรนิยมทำนาหว่านน้ำตม 2-3 ครั้งต่อปี การเตรียมดินครั้งที่สองเพื่อให้ได้ความเป็นเทือกที่เหมาะสมและได้ระดับเป็นงาน ที่ต้องใช้เวลามาก ดังนั้นเพื่อความรวดเร็ว ในการเตรียมดินให้ทันต่อความต้องการ ลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานภาคเกษตร สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรมจึงได้ออกแบบและพัฒนาขลุบหมุน สำหรับเตรียมดินขั้นที่สองในนาข้าวชลประทาน โดยใช้รถแทรกเตอร์ขนาด 20-35 แรงม้า เป็นต้นกำลัง กำลังจากเพลาอำนวยกำลังของรถแทรกเตอร์ จะส่งผ่านไปยังเพลาขลุบหมุนลักษณะของใบมีดเป็นแบบ Cage Wheel ซึ่งมีลักษณะเป็นใบมีด เชื่อมติดกับกรงเหล็กหมุนวางเรียงสลับกัน ขลุบหมุนสามารถทำเทือกให้มีความละเอียด และเรียบได้ระดับอย่างมีประสิทธิภาพ

Copyright © 2007 GMS - AIN.ORG , Support by ADB