หน้าหลักเกี่ยวกับเราพันธมิตรติดต่อช่วยเหลือ
โครงการศึกษาดูงานการเกษตรแบบมีพันธะสัญญา
www.gms-ain.org อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง >>ผู้เขียน:OAE >>จาก:OAE
[ขนาด:ใหญ่กลางเล็ก][พิมพ์][ปิด]

นายมณฑล เจียมเจริญ รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ให้เกียรติเป็นประธานในการต้อนรับผู้แทนที่เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานการเกษตรแบบมีพันธะสัญญา โดยการดำเนินงานระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ประกอบด้วย ประเทศกัมพูชา พม่า ลาว และเวียดนาม ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2552 ณ ประเทศไทย เพื่อให้ประเทศสมาชิกได้รับความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำการเกษตรแบบมีพันธะสัญญา ถ่ายทอดความรู้ด้านการทำการเกษตรแบบมีพันธะสัญญา การผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพ การจัดการด้านการตลาด และการใช้เทคโนโลยีการเกษตรให้แก่เจ้าหน้าที่ด้านการเกษตรประเทศเพื่อนบ้าน ตลอดจนส่งเสริมเครือข่ายเพื่อพัฒนาความร่วมมือในการทำการเกษตรของประเทศสมาชิกให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น โดยมีผู้แทนจากประเทศสมาชิกเข้าร่วมจำนวน 30 คน

Copyright © 2007 GMS - AIN.ORG , Support by ADB