หน้าหลักเกี่ยวกับเราพันธมิตรติดต่อช่วยเหลือ
การฝึกอบรมระบาดวิทยาระยะสั้น Veterinary Field Epidemiology in Action
www.gms-ain.org อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง >>ผู้เขียน: >>จาก:dld
[ขนาด:ใหญ่กลางเล็ก][พิมพ์][ปิด]

  

นายอยุทธ์ หรินทรานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการหลักสูตรนายสัตวแพทย์นักระบาดวิทยาภาคสนาม หลักสูตรการฝึกอบรมระบาดวิทยาระยะสั้น "Veterinary Field Epidemiology in Action" จัดโดยกรมปศุสัตว์ ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข มหาวิทยาลัยต่างๆ และองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO)โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จาก ๑๐ ประเทศ คือไทย  กัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สหภาพพม่า เวียดนาม อินโดนิเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และมองโกเลีย ระหว่างวันที่ 17 ม.ค.-11 ก.พ. 54 ณ กรมปศุสัตว์ กทม.

Copyright © 2007 GMS - AIN.ORG , Support by ADB