หน้าหลักเกี่ยวกับเราพันธมิตรติดต่อช่วยเหลือ
ลาวเริ่มแล้ว เพิ่มผลผลิตตั้งเป้าส่งออกข้าวปีละ 1 ล้านตัน
www.gms-ain.org อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง >>ผู้เขียน: >>จาก:ผู้จัดการ
[ขนาด:ใหญ่กลางเล็ก][พิมพ์][ปิด]

รัฐบาลลาวตั้งเป้าส่งออกข้าว 1 ล้านตันทุกปี ตั้งแต่ปีนี้ไปจนถึงปี 2558 แม้ว่าประเทศจะประสบภัยธรรมชาติก็ตาม แผนส่งออกดังกล่าวเป็นไปตามแผนพัฒนาสังคมเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ 6 ระหว่างปี 2554-2558 และเพื่อรับประกันว่าจะเป็นไปตามเป้าหมายดังกล่าว รัฐบาลลาวจะส่งเสริมให้ประชาชนชาวลาวปลูกข้าวมากขึ้น แม้ว่าประเทศจะเผชิญกับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากความแห้งแล้งและอุทกภัย ที่สร้างความเสียหายมหาศาลหลายพันล้านกีบต่อปี
ในเดือน มิ.ย.ที่ผ่านมา พื้นที่ในภาคเหนือและภาคกลางของประเทศ เช่น แขวงไซยะบูรี เชียงขวาง บอริคำไซ และ แขวงเวียงจันทน์ ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากพายุไห่หม่า ทำให้ผลผลิตทางการเกษตร และโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่เสียหายหนัก แต่รัฐบาลลาวได้เร่งวิจัยความสามารถในการผลิตพืชผลทางการเกษตรในประเทศโดยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาพื้นที่ราบขนาดเล็กในภาคเหนือ เพื่อให้ผลิตอาหารได้เพียงพอต่อการจัดส่งให้กับอุตสาหกรรมการผลิต
ภายในปี 2558 รัฐบาลลาวคาดหวังที่จะผลิตข้าวให้ได้ 4.2 ล้านตันต่อปี โดยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ลาวสามารถผลิตข้าวได้เฉลี่ยปีละ 2.9 ล้านตัน ซึ่งเพียงพอแค่ความต้องการพื้นฐานของสังคมเท่านั้น

Copyright © 2007 GMS - AIN.ORG , Support by ADB