หน้าหลักเกี่ยวกับเราพันธมิตรติดต่อช่วยเหลือ
Economic Crop Zoning
www.gms-ain.org อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง >>ผู้เขียน: >>จาก:กรมพัฒนาที่ดิน Land Development Department
[ขนาด:ใหญ่กลางเล็ก][พิมพ์][ปิด]

The economic crop zoning aims to define the suitable areas for economic crop according to physical, economic and social aspects, to establish the database for economic crop plan and policy set-up and to support the action plan for provincial level. Presently, Ministry of Agriculture and Cooperatives (MOAC) has declared the suitable areas for 13 economic crops which are rice, oil palm, para rubber, maize, cassava, sugar cane, pineapple, longan, durian, mangosteen, rambutan, coffee and coconut.The declaration is a guideline for related organizations to deal with the demand and supply balance of agricultural products in their provinces systematically.

Copyright © 2007 GMS - AIN.ORG , Support by ADB