หน้าหลักเกี่ยวกับเราพันธมิตรติดต่อช่วยเหลือ
อ.ส.ค. ส่งออกนมไปไต้หวัน
www.gms-ain.org อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง >>ผู้เขียน: >>จาก:
[ขนาด:ใหญ่กลางเล็ก][พิมพ์][ปิด]

อ.ส.ค. ส่งออกนมไปไต้หวัน

นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศ ไทย (อ.ส.ค.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ อ.ส.ค.ได้เร่งเตรียมแผนเจาะตลาดส่งออกนมพร้อมดื่มในประเทศไต้หวัน เนื่องจากมีนักธุรกิจและตัวแทนจำหน่ายในไต้หวันสนใจนำเข้าผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค จำนวน 2 รส เข้าไปจัดจำหน่าย คือ นม ยู.เอช.ที. รสจืดและรสหวาน ขนาด 200 ซีซี เพื่อรองรับความต้องการของตลาดและผู้บริโภคในไต้หวันที่มีความเป็นไปได้สูง ซึ่งคาดว่านมไทย-เดนมาร์คจะเป็นทางเลือกใหม่ของผู้บริโภคในไต้หวัน และสามารถแข่งขันได้เพราะผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์คผลิตจากนมโคสดแท้ 100 % ขณะที่นมพร้อมดื่มที่จำหน่ายในไต้หวันปัจจุบัน ส่วนใหญ่ผลิตจากนมผง จึงเป็นโอกาสที่สินค้าไทยจะเติบโตได้ไม่ยาก 

ที่ผ่านมา อ.ส.ค.ได้ส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์คให้ทางไต้หวันตรวจวิเคราะห์คุณภาพ พร้อมส่งเอกสารใบรับรองระบบการผลิตจากกรมปศุสัตว์ให้รัฐบาลไต้หวันพิจารณาด้วย ซึ่งทางไต้หวันได้อนุญาตให้ อ.ส.ค. สามารถส่งออกผลิตภัณฑ์นมทั้ง 2 รสดังกล่าวไปยังไต้หวันได้แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งจัดทำสติกเกอร์เป็นภาษาจีน เพื่อติดข้างกล่องนมที่จะส่งออก อาทิ ข้อความส่วนประกอบ (Ingredient) และข้อความอนุญาตการนำเข้า ซึ่งต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ไต้หวันกำหนด เบื้องต้นคาดว่า อ.ส.ค.จะสามารถผลักดันส่งออกนมไทย-เดนมาร์ค ลอตแรก ประมาณ 20 ตัน ไปยังไต้หวันได้ภายในเดือนมิถุนายน 2557 นี้ เมื่อตลาดเข้าที่แล้ว ตั้งเป้าส่งออกได้เพิ่มขึ้นเดือนละไม่น้อยกว่า 2-3 ตู้คอนเทเนอร์ หรือประมาณ 40-60 ตัน

??ไต้หวันเป็นตลาดส่งออกนมพร้อมดื่มที่น่าสนใจและมีความเป็นไปได้สูง นอกจากผู้บริโภคชาวไต้หวันที่มีจำนวนมากแล้ว ยังมีชาวไทยกว่า 100,000 คน ที่ทำงานอยู่ในไต้หวันด้วย ซึ่งเชื่อมั่นว่า คุณภาพผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ที่ผลิตจากนมโคสดแท้ จะสามารถแข่งขันและเป็นจุดแข็งช่วยดึดดูดใจผู้บริโภคได้ หาก อ.ส.ค.สามารถเปิดตลาดส่งออกนมในไต้หวันได้ คาดว่าจะทำให้ยอดขายผลิตภัณฑ์นมของ อ.ส.ค.เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อนาคตมีความเป็นไปได้ที่จะขยายตลาดส่งออกนมพร้อมดื่มไปยัง ฮ่องกง จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีได้อีกด้วย?? รอง ผอ.อ.ส.ค.กล่าว.

ที่มา : เดลินิวส์ วันที่ 22 เมษายน 2557 

Copyright © 2007 GMS - AIN.ORG , Support by ADB