หน้าหลักเกี่ยวกับเราพันธมิตรติดต่อช่วยเหลือ
'คมนาคม-เกษตร'ผนึกบินไทยหาช่องทางทำตลาดผัก-ผลไม้
www.gms-ain.org อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง >>ผู้เขียน: >>จาก:แนวหน้า Issued date 16 June 2015
[ขนาด:ใหญ่กลางเล็ก][พิมพ์][ปิด]

พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รมว.คมนาคมเปิดเผยว่า กระทรวงได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)กับ บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกันสนับสนุนผลิตภัณฑ์ผลไม้และพืชผักสด รวมทั้งผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร โดยมี การบินไทย เป็นสื่อกลางเพื่อเผยแพร่ไปสู่ผู้บริโภคทั่วโลก เพิ่มช่องทางในการจำหน่ายผลผลิตที่ได้มาตรฐาน รวมถึงเป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของไทยให้สอดคล้อง กับการท่องเที่ยววิถีไทย ตามนโยบายรัฐบาล  
          สำหรับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวในระยะแรกจะมีระยะเวลา 3 ปี คาดมีมูลค่าประมาณ 100 ล้านบาท โดยจะเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้เพิ่มขึ้น สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี และความมั่นคงในอาชีพแก่เกษตรไทย
          ด้านนาย ปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า  ในแต่ละปีประเทศไทยสามารถผลิตผลไม้และพืชผักที่สำคัญส่งออก และสร้างรายได้เข้าประเทศได้ถึงปี 10,000 ล้านบาท
          ขณะที่นายจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)กล่าวว่า การบินไทย ในฐานะสายการบินแห่งชาติยินดีให้ความร่วมมือในการรับซื้อผลไม้และพืชผักสดของไทย รวมทั้งผลิตภัณฑ์แปรรูปผลไม้ พืชผักที่ผลิตจากสถาบันเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน ที่ผลิตได้ตามมาตรฐาน ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนดในราคาที่เป็นธรรมเพื่อให้บริการผู้โดยสารของ การบินไทย

แนวหน้า 16 มิถุนายน 2558

Copyright © 2007 GMS - AIN.ORG , Support by ADB