หน้าหลักเกี่ยวกับเราพันธมิตรติดต่อช่วยเหลือ
แล้งต่อเนื่อง ชาวนาลดปลูกข้าว ฉุดจีดีพีภาคเกษตรปีนี้หดตัว
www.gms-ain.org อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง >>ผู้เขียน: >>จาก:ไทยรัฐ วันที่ 16 กรกฎาคม 2558
[ขนาด:ใหญ่กลางเล็ก][พิมพ์][ปิด]

สศก.คาดจีดีพีภาคเกษตรทั้งปี หดตัว ช่วง -4.3% ถึง -3.3% จากภาวะภัยแล้งต่อเนื่อง ชาวนาต้องงดปลูกข้าว รวมถึงราคาน้ำมันร่วง ทำประเทศคู่ค้าชะลอนำเข้าสินค้าเกษตร พร้อมเฝ้าติดตามภัยแล้งอย่างใกล้ชิด หามาตรการช่วยเหลือเกษตรกร...

เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 58 นายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงภาวะเศรษฐกิจการเกษตรในช่วงครึ่งแรกของปี 2558 พบว่า หดตัวร้อยละ 4.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557 ซึ่งแม้ว่าในช่วงครึ่งแรกของปี 2558 ที่ผ่านมา เศรษฐกิจโลกเริ่มที่จะฟื้นตัว ประกอบกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ที่อ่อนค่าลงเล็กน้อย รวมถึงราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก โดยเฉพาะตลาดดูไบที่ลดลงประมาณร้อยละ 50 ซึ่งน่าจะเป็นตัวกระตุ้นให้การส่งออกสินค้าเกษตรของไทยขยายตัวเพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตาม ในช่วง 5 เดือนแรกที่ผ่านมาของปี 2558 พบว่า มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์กลับชะลอตัวลงถึง ร้อยละ 9.4 เนื่องมาจากประเทศคู่ค้าภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกาได้รับผลกระทบ จากราคาน้ำมันดิบที่ลดลง ทำให้ชะลอการนำเข้าสินค้าเกษตรจากไทย นอกจากนี้ ปัญหาภัยแล้งต่อเนื่อง ตั้งแต่ปลายปี 2557 ทำให้ภาครัฐต้องขอความร่วมมือให้ชาวนางดการทำนาปรังและทำนาปีในช่วง 2 เดือนของฤดูกาล ส่งผลให้ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรของไทยครึ่งแรกของปี 2558 หดตัว จากสาขาพืชและสาขาบริการทางการเกษตร ขณะที่ สาขาปศุสัตว์ สาขาประมง และสาขาป่าไม้ ยังขยายตัวได้ดี

สำหรับแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2558 สศก. คาดว่าจะหดตัวอยู่ในช่วงร้อยละ -4.3 ถึง -3.3 ทั้งจากลดลงของพื้นที่ปลูกข้าวทั้งนาปีและนาปรัง ทำให้การใช้บริการการเกษตรลดลงตามไปด้วย รวมทั้งมาตรการตัดโค่นสวนยางเพื่อปลูกทดแทน ส่งผลให้มีไม้ยางพาราท่อนและแปรรูปออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องเฝ้าติดตามและประเมินสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงอย่างใกล้ชิด เพื่อหามาตรการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกร และภาวะเสี่ยงฟองสบู่แตกของเศรษฐกิจจีน หลังดัชนีตลาดหลักทรัพย์จีนหดตัวลดลงกะทันหัน และสัญญาณความซบเซาของตลาดอสังหาริมทรัพย์จากการหดตัวของการบริโภคภายในประเทศจีน.

ไทยรัฐ วันที่ 16 กรกฎาคม 2558

Copyright © 2007 GMS - AIN.ORG , Support by ADB