หน้าหลักเกี่ยวกับเราพันธมิตรติดต่อช่วยเหลือ
3ชาติผนึกกำลังกำหนดราคายาง ขีดเส้นเร่งศึกษาจำกัดปริมาณส่งออกภายใน1เดือน
www.gms-ain.org อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง >>ผู้เขียน: >>จาก:แนวหน้า วันที่ 11 ธันวาคม 2558
[ขนาด:ใหญ่กลางเล็ก][พิมพ์][ปิด]

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ในการประชุมระดับรัฐมนตรีของสภาไตรภาคียางพาราเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ณ ประเทศอินโดนีเซีย ที่ประชุมได้เห็นชอบความร่วมมือในการกำหนดราคายางธรรมชาติ โดย ITRC จะศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้มาตรการจำกัดการส่งออก เพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางธรรมชาติ ในปี 2559 โดยกำหนดให้ศึกษาให้เสร็จภายใน 1 เดือน หรือภายในเดือนม.ค. 2559 ซึ่งประเทศสมาชิกทั้งสามประเทศจะต้องจำกัดปริมาณการส่งออกยางธรรมชาติ ตามห้วงระยะเวลาที่ประเทศทั้งสมาชิกเห็นชอบ และเห็นชอบการก่อตั้งตลาดกลางยางธรรมชาติระดับภูมิภาค เพื่อทำหน้าที่ป้องกันความเสี่ยงด้านราคา และสะท้อนราคาที่เป็นธรรม/สร้างผลกำไรให้ผู้ผลิตยางทั้งสามประเทศ ซึ่งทั้งสามประเทศเห็นว่า จะตั้งให้เสร็จภายใน 3 เดือน ทั้งยังเรียกร้องให้ภาคเอกชนในประเทศสมาชิก ITRC รักษาระดับราคายางธรรมชาติให้เป็นธรรม และมีผลกำไร ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับผู้ปลูกยางธรรมชาติรายเล็ก

ขณะเดียวกันประเทศเวียดนามแสดงเจตนารมณ์จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกITRC ซึ่งจะทำให้เป็น 4 ประเทศที่มีผลผลิตยางธรรมชาติ รวมกันเป็นร้อยละ74.3 ของยางธรรมชาติทั่วโลก ซึ่งจะส่งเสริมประสานงานในการแก้ปัญหาราคายางธรรมชาติต่อไป

สำหรับด้านความร่วมมือในการส่งเสริมการใช้ยางธรรมชาติ ที่ประชุมได้เห็นชอบที่จะใช้ยางธรรมชาติ จำนวน 300,000 ตัน สำหรับการสร้างถนน ไม้หมอนรถไฟ ยางกันกระแทกเรือ และการก่อสร้างโครงสร้างขั้นพื้นฐาน ในปี 2559 และเห็นชอบจะแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี/ความรู้ในการใช้ยางธรรมชาติปรับผิวถนน และเสนอแนะแนวทางสร้างแรงจูงใจกับสาธารณชนด้วยการจัดการแข่งขัน/การประกวดการประดิษฐ์สินค้าที่ใช้นวัตกรรมจากยางธรรมชาติด้วย

นอกจากนี้ที่ประชุมได้รับทราบสถานการณ์ยางธรรมชาติ โดยราคายางธรรมชาติจะต่ำกว่าราคาต้นทุนการผลิต ถึงแม้สต๊อกยางธรรมชาติ/ผลผลิตยางธรรมชาติจะลดลง ซึ่งในเดือนก.ย. 2558 มีสต๊อกยางธรรมชาติทั่วโลก 2.8 ล้านตัน เทียบกับ 3.2 ล้านตัน ในปี 2557 ขณะที่ผลผลิตยางธรรมชาติจากประเทศสมาชิกสมาคมผู้ผลิตยางธรรมชาติ (Association of Natural Rubber Producing Countries -ANPC) รวม 11 ประเทศ (ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย จีน อินเดีย ศรีลังกา เวียดนาม กัมพูชาสิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ และ ปาปัวนิวกินี) คิดเป็นร้อยละ 92 ของการผลิตยางธรรมชาติทั่วโลกในปีนี้ปรับลดลงเล็กน้อยจาก 10.95 ล้านตันในปี 2557 เป็น 10.94 ล้านตัน ในปี 2558เนื่องจากราคาที่ลดลง และผู้ผลิตยางธรรมชาติหันไปปลูกพืชเศรษฐกิจอื่น ราคาที่ลดลงส่งผลต่อความเป็นอยู่ของผู้ผลิตยางธรรมชาติ

แนวหน้า วันที่ 11 ธันวาคม 2558

Copyright © 2007 GMS - AIN.ORG , Support by ADB