หน้าหลักเกี่ยวกับเราพันธมิตรติดต่อช่วยเหลือ
ไทยเอาอยู่!คุมเพลี้ยแป้งมันสีชมพู FAOมอบรางวัลยกย่อง-ช่วยลดเสียหายศก.กว่า3หมื่นล.
www.gms-ain.org อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง >>ผู้เขียน: >>จาก:ข่าวสด วันที่ 13 มกราคม 2559
[ขนาด:ใหญ่กลางเล็ก][พิมพ์][ปิด]

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือ FAO ประกาศให้ประเทศไทยได้รับรางวัล??EdouardSaouma Award?? จากผลงานความร่วมมือทางวิชาการกับ FAO ในโครงการเสริมสร้างสมรรถนะการป้องกันและจัดการการระบาดของเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังสีชมพูในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง เมื่อปี 2554 ถึง 2556 อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันการระบาด และควบคุมความเสียหายจากเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังสีชมพูได้ทั้งในประเทศและยังขยายผลสู่ประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ได้แก่ ลาว เวียดนาม กัมพูชา เมียนมา และจีน

ที่ผ่านมาประเทศไทย และประเทศในกลุ่มภูมิภาคลุ่มน้ำโขง พบการระบาดของเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังสีชมพูครั้งแรก เมื่อ
ปี พ.ศ. 2551-2552 และมีการระบาดรุนแรงสูงสุดกว่า 1.44 ล้านไร่ และทำให้ผลผลิตเสียหายมากกว่า 5.3 ล้านตัน มูลค่ากว่า 3 หมื่นล้านบาท โดยกรมวิชาการเกษตรได้ศึกษาวิจัยการใช้แตนเบียน อะนาไกรัสโลเพสซี่ (Anagyruslopezi) ที่นำมาจากสาธารณรัฐเบนิน ทวีปแอฟริกา มาควบคุมเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังสีชมพูจนได้ผลอย่างดี และมีการวิจัยการแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลังก่อนปลูกด้วยสารเคมีเพื่อกำจัดเพลี้ยแป้งที่ติดมากับท่อนพันธุ์ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยังได้วิจัยการใช้และการผลิตขยายแมลงช้างปีกใส ซึ่งเป็นแมลงตัวห้ำที่ควบคุมเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังสีชมพูได้

ขณะเดียวกัน กรมส่งเสริมการเกษตรได้นำผลงานวิจัยหน่วยงานต่างๆ มาบูรณาการด้านเทคโนโลยี แล้วนำไปใช้ควบคุมเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังสีชมพูแบบผสมผสาน ผ่านกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีตามระบบส่งเสริมการเกษตร โดยจัดตั้งศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ให้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนมาตรการต่างๆ 3 มาตรการคือ 1.การกำจัดในพื้นที่ระบาด 2.การป้องกันพื้นที่มีความเสี่ยง และ 3.การรณรงค์การมีส่วนร่วมของชุมชน จนควบคุมเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังสีชมพูสำเร็จได้ในระยะเวลา 3 ปี

??ความสำเร็จในครั้งนี้ เกิดขึ้นจากความร่วมมือ ทั้งภาครัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมวิชาการเกษตรและกรมส่งเสริมการเกษตรและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาคประชาชน และเอกชน จนสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงได้ จนไปได้รับรางวัล EdouardSaouma Award ในครั้งนี้?? พล.อ.ฉัตรชัย กล่าว

ข่าวสด วันที่ 13 มกราคม 2559

Copyright © 2007 GMS - AIN.ORG , Support by ADB