หน้าหลักเกี่ยวกับเราพันธมิตรติดต่อช่วยเหลือ
Skillfully untie the grafted fruit trees
www.gms-ain.org อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง >>ผู้เขียน: >>จาก:
[ขนาด:ใหญ่กลางเล็ก][พิมพ์][ปิด]

Some fruit growers don't untie the binding strips on the fruit trees for various reasons. The strips bind up the joint tightly for a long time. There will be a circular ring on the joint. When there is great wind or some other environmental factors, the upper branches are usually broken from the joint. The grafted tree will not survive. Here is a speedy, practical and effortless method to untie the joint.

After the fruit tree is grafted, when the joint begins to heal up partly, cut off the binding strips vertically with sharp grafting knife or other devices. As the rootstock grows bigger and the sun shines, the binding strips will gradually be loosened until it cracks. Then the grafted tree is untied.

Copyright © 2007 GMS - AIN.ORG , Support by ADB