หน้าหลักเกี่ยวกับเราพันธมิตรติดต่อช่วยเหลือ
หน้าหลัก>>>แนะนำ GMS >>>จีน
ค้นหา:
แนะนำ GMSชื่อทางการ              สาธารณรัฐประชาชนจีน
เมืองหลวง               ปักกิ่ง
เนื้อที่
                    9,600,000 ตารางกิโลเมตร
ประชากร                1,314 ล้านคน
ภาษาราชการ
           ภาษาจีนกลาง
ศาสนา
                  ลัทธิขงจื้อ ศาสนาพุทธ ลัทธิเต๋า ศาสนาอิสลาม (14 ล้านคน) และศาสนาคริสต์ (7 ล้านคน)
รูปแบบการปกครอง  สังคมนิยมแบบจีน
รัฐบาล
                  สภาผู้แทนประชาชนของจีน (National People's Congress : NPC)
ประธานาธิบดี          นายหู จิ่นเทา (Hu Jintao) (มีนาคม 2546)
สกุลเงิน                 หยวน

Copyright © 2007 GMS - AIN.ORG , Support by ADB