หน้าหลักเกี่ยวกับเราพันธมิตรติดต่อช่วยเหลือ
หน้าหลัก>>>แนะนำ GMS >>>ลาว
ค้นหา:
แนะนำ GMS

 

ชื่อทางราชการ          สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
เมืองหลวง                นครหลวงเวียงจันทน์
เนื้อที่                      236,800 ตารางกิโลเมตร
ประชากร                 5.6 ล้านคน (ปี 2548)
ภาษาราชการ            ภาษาลาว
ศาสนา                    พุทธ คริสต์ และอิสลาม
รูปแบบการปกครอง    ระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์
รัฐบาล                     พรรคประชาชนปฏิวัติลาว
ประมุขประเทศ          พลโท จูมมะลี ไชยะสอน
นายกรัฐมนตรี           นายบัวสอน บุบผาวัน
สกุลเงิน                   กีบ
สมาชิก                    ASEAN, ADB, ESCAP, FAO, IBRD, WHO, IDA, WIPO, IFC, ILO, IMF, UN,
                            
NCTAD, UNESCO, UNIDO, UNICEF, WHO, EALAF
อุตสาหกรรมหลัก       อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม อุตสาหกรรมไม้และแปรรูปไม้ เครื่องใช้ไฟฟ้า
สินค้าส่งออกหลัก       กาแฟ เครื่องใช้ไฟฟ้า เสื้อผ้า ผลิตภัณฑ์ไม้และป่าไม้ ยิปซั่ม
สินค้านำเข้าหลัก        เครื่องจักรอุตสาหกรรม เคมีภัณฑ์ เหล็ก เหล็กกล้า ชิ้นส่วนและเครื่องใช้ไฟฟ้า น้ำมัน
                             วัสดุก่อสร้าง และสินค้าอุปโภคบริโภค

Copyright © 2007 GMS - AIN.ORG , Support by ADB