หน้าหลักเกี่ยวกับเราพันธมิตรติดต่อช่วยเหลือ
หน้าหลัก>>>แนะนำ GMS >>>พม่า
ค้นหา:
แนะนำ GMS

 

ชื่อทางราชการ   สหภาพพม่า
เมืองหลวง         เนปิตอร์
เนื้อที่               657,740 ตารางกิโลเมตร
ประชากร          50.2 ล้านคน (ปี 2547)
ภาษาราชการ     ภาษาพม่า
ศาสนา             พุทธ คริสต์ อิสลาม และฮินดู
รูปแบบการปกครอง     เผด็จการทางทหาร
รัฐบาล             รัฐบาลทหารภายใต้สภาสันติภาพและการพัฒนาแห่งรัฐ
                     (
State Peace and Development Council ?C SPDC)
ประมุขประเทศ  พลเอกอาวุโส ตาน ฉ่วย ประธาน SPDC
นายกรัฐมนตรี   พลเอก โซ วิน (เมื่อ 18 กันยายน 2547)
สกุลเงิน           จ๊าต
สมาชิก            ASEAN, ADB, ESCAP, ACU, FAO, IBRD, IDA, IFC, ILO, IMF, ITU, WTO,
                     UNESCO, UNIDO, UNICEF, EALAF
สินค้าส่งออก    ก๊าซธรรมชาติ สิ่งทอ ไม้ซุง สินค้าประมง ข้าว ยาง อัญมณี และแร่ธาตุ
สินค้านำเข้า      เครื่องจักรกล ใยสังเคราะห์ น้ำมันดิบ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และเหล็ก

Copyright © 2007 GMS - AIN.ORG , Support by ADB