หน้าหลักเกี่ยวกับเราพันธมิตรติดต่อช่วยเหลือ
หน้าหลัก>>>แนะนำ GMS >>>ไทย
ค้นหา:
แนะนำ GMS

 

 

ชื่อทางราชการ             ราชอาณาจักรไทย
เมืองหลวง                   กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่                        
513,254 ตารางกิโลเมตร
ประชากร                   
64.7 ล้านคน (ปี 2548)
ภาษาราชการ               ภาษาไทย
ศาสนา                       พุทธ
รูปแบบการปกครอง      ประชาธิปไตย

ประมุขประเทศ            พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
นายกรัฐมนตรี             นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
สกุลเงิน                     บาท
สินค้าส่งออกสำคัญ      เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ,  ยางพารา, เคมีภัณฑ์, เม็ดพลาสติก,  
                               แผงวงจรไฟฟ้า, น้ำมันดิบ, ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง เป็นต้น
สินค้านำเข้าสำคัญ       เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ, เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ,
                               เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์, เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ, เคมีภัณฑ์

Copyright © 2007 GMS - AIN.ORG , Support by ADB