หน้าหลักเกี่ยวกับเราพันธมิตรติดต่อช่วยเหลือ
หน้าหลัก>>>แนะนำ GMS >>>เวียดนาม
ค้นหา:
แนะนำ GMSชื่อทางราชการ              สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
เมืองหลวง                    กรุงฮานอย
เนื้อที่                          331,033 ตารางกิโลเมตร
ประชากร                     84.4 ล้านคน (ปี 2549)
ภาษาราชการ                ภาษาเวียดนาม
ศาสนา                        พุทธ (มหายาน)
รูปแบบการปกครอง        ระบอบสังคมนิยม

รัฐบาล                         พรรคคอมมิวนิสต์
ประธานาธิบดี
                นายเหวียน มินห์ เจี๊ยต (Nguyen Minh Triet)
นายกรัฐมนตรี               นายเหวียน เติน ซุง (Nguyen Tan Dung)
สกุลเงิน                       ด่อง
อุตสาหกรรมหลัก           การเกษตร, ป่าไม้, ประมง, การก่อสร้างอุตสาหกรรม
สินค้าส่งออกที่สำคัญ      น้ำมันดิบ ถ่านหิน สิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูป รองเท้า อาหารทะเล ข้าว ผลิตภัณฑ์ไม้ 
                                 ยางพารา สินค้าชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ สินค้าอิเลกทรอนิกส์และกาแฟ
สินค้านำเข้าที่สำคัญ       วัตถุดิบ วัสดุเพื่อสิ่งทอ เครื่องหนัง เครื่องจักร ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

Copyright © 2007 GMS - AIN.ORG , Support by ADB