หน้าหลักเกี่ยวกับเราพันธมิตรติดต่อช่วยเหลือ
หน้าหลัก>>>โครงการความร่วมมือ >>>การส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้า
ค้นหา:
โครงการความร่วมมือ
ความร่วมมือด้านการค้าสินค้าเกษตรเป็นเป้าหมายหนึ่งภายใต้กรอบความร่วมมือจีน-อาเซียนเพื่อส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรระหว่างจีนกับอาเซียน และกระชับความร่วมมือภาคเกษตรของทั้งสองฝ่าย ความร่วมมือเช่นนี้เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ที่สำคัญ การแลกเปลี่ยนและความร่วมมือเพื่อเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อบรรลุผลร่วมกัน ความร่วมมือทางการค้าซึ่งเริ่มเมื่อปี 2546 มีการดำเนินโครงการไปแล้ว 3 โครงการในช่วงกว่า 2 ปีที่ผ่านมา เมื่อ ธ.ค.46 กระทรวงเกษตรจีนจัดการประชุมที่ไทย มีบริษัทเอกชนร่วมลงนามในการประชุมครั้งนี้ทั้งหมด 10 บริษัท มีการตกลงส่งออกผลไม้จากจีนมาไทยกว่า 12,000 ตัน มูลค่า 120 ล้านหยวน เมื่อ ก.ย.47 การประชุม 10+3 ที่มณฑลซีอาน ของจีน มีบริษัทเอกชนด้านผลไม้ของจีนและอาเซียน 68 บริษัทเข้าร่วมการประชุม มีการลงนามข้อตกลงการค้ามูลค่ากว่า 400 ล้านหยวน

Copyright © 2007 GMS - AIN.ORG , Support by ADB