หน้าหลักเกี่ยวกับเราพันธมิตรติดต่อช่วยเหลือ
หน้าหลัก>>>โครงการความร่วมมือ >>>การแลกเปลี่ยนและความร่วมมือทางเทคนิค
ค้นหา:
โครงการความร่วมมือ
การแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีการเกษตรเป็นรูปแบบหลักของความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างสองฝ่าย ในระยะ 2-3 ปีที่ผ่านมาเมื่อพิจารณาจากเงื่อนไขการปฏิบัติในอาเซียน และความต้องการความร่วมมือด้านการเกษตรในภูมิภาค โครงการความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนด้านการเกษตรทั้งหมด 8 โครงการดำเนินการตามหลักการเรียนรู้ซึ่งกันและกันและการส่งเสริมร่วมกัน สำหรับประเทศทำการเกษตรบางประเทศ ส่วนใหญ่นำเทคโนโลยี อุปกรณ์ และการอำนวยความสะดวกด้านการเกษตรมาจากจีน เนื่องจากมีราคาไม่สูง แต่คุณภาพดี ง่ายต่อการนำไปใช้และขยายผล ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกประเทศต้องการและเป็นสิ่งจำเป็น นอกเหนือจากนั้น ประเทศอาเซียนยังได้รับเทคโนโลยีการเพาะปลูกผัก ผลไม้ และเห็ดกินได้ที่เหมาะกับสภาพพื้นที่ การปศุสัตว์และสุขาภิบาลสัตว์ พลังงานในชนบท โดยเฉพาะก๊าซชีวภาพ การอนุรักษ์น้ำและดิน และโดยเฉพาะการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และอาหารฮาลาล

Copyright © 2007 GMS - AIN.ORG , Support by ADB